Ξυλουργική - Ξύλινες Κατασκευές

Περιγραφή Προγράμματος

Η Ξυλουργική είναι πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση, κυρίως μέσα από συνδιδασκαλίες και συνεργασία των εκπαιδευτικών Ξυλουργικής και των Ειδικών Εκπαιδευτικών της κάθε ομάδας. Είναι πρόγραμμα που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο προγραμμάτων Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης  των παιδιών και γι’ αυτό τον λόγο δραστηριοποιούνται κυρίως οι ομάδες του Β΄ κύκλου.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τα βασικά υλικά της τεχνολογίας (πινέλο, γυαλόχαρτο, ξύλο, σφυρί, γόμα, ψαλίδι, μπογιές κ.τ.λ.) και να δημιουργούν κατασκευές οι οποίες αφορούν και επίκαιρα θέματα, αλλά και κατασκευές οι οποίες προωθούνται σε διάφορα παζαράκια που διοργανώνει το σχολείο. 

Οι βασικές λειτουργίες του προγράμματος για μια κατασκευή, είναι, τα παιδιά, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, να κόψουν σε τεμάχια τα ξύλα που θα χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με την κατασκευή που θα φτιάξουν. Ακολούθως, να λειάνουν τα ξύλα τους με το γυαλόχαρτο και να κολλήσουν τις επιφάνειες,  αν χρειαστεί, με γόμα του ξύλου ή με θερμαινόμενη γόμα σιλικόνης. Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να βάψουν με μπογιές στα χρώματα που επιθυμούν χρησιμοποιώντας πινέλο ή σφουγγάρι ή μπορούν να βερνικώσουν, ανάλογα πάλι με τις δυνατότητες των παιδιών αλλά και τις απαιτήσεις της κάθε κατασκευής. Για την ολοκλήρωση της κάθε  κατασκευής τα παιδιά μπορούν να κολλήσουν διάφορα υλικά χειροτεχνίας ή  να τοποθετήσουν διαφορετικά είδη κορδέλας που επιθυμούν.

Πρωταρχικός στόχος είναι πάντα η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών και γι’ αυτό τον λόγο τα μαθήματα γίνονται πάντα με λεκτική αλλά και σωματική καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς βοηθούς.

ΣτόχοιΠρογράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τα παιδιά να:

 • αναπτύξουν το αίσθημα της δημιουργίας και της εργασίας
 • αναπτύξουν την λεπτή και αδρή κινητικότητα μέσα από τη διαδικασία των κατασκευών
 • αναπτύξουν την αισθητηριακή τους λειτουργία μέσα από τις διαφορετικές υφές των υλικών
 • ενδυναμώσουν το επικρατέστερο χέρι
 • ενδυναμώσουν τη διπολική και τριπολική λαβή των χεριών
 • αναπτύξουν εκπαιδευτικές και κοινωνικές δεξιότητες
 • αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν τα χρώματα
 • βελτιώσουν τον οπτικοκινητικό τους συντονισμό
 • αναπτύξουν την οπτική και ακουστική αντίληψη όσον αφορά την κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών
 • αναπτύξουν το αίσθημα της ομαδικότητας και της συνεργασίας
 • ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους
 • αντιλαμβάνονται και να προλαμβάνουν τους κινδύνους στον χώρο εργασίας
 • αναπτύξουν το αίσθημα της προσφοράς
αντιληφθούν  την έννοια  της παρασκευής και της πώλησης  μέσα από παζαράκια ή παραγγελίες που πραγματοποιούνται (προσφορά και ζήτηση).