Προγράμματα

Στο σχολείο μας  οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα αναλόγως των ικανοτήτων και των αναγκών τους.  Τα προγράμματα μας χωρίζονται ως εξής:

1.  Εκπαιδευτικά

2.  Θεραπευτικά 

3.  Προεπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

4.  Ψυχολογική Υπηρεσία 


5.  Κοινωνικές Επισκέψεις

6.  Μουσικό Συγκρότημα 

7.  Θεατρικό Εργαστήρι

8.  Bowling

9.  Οικολογικό Σχολείο

10. Ξυλουργική - Ξύλινες Κατασκευές 

11. Κολύμβηση

12.  Erasmus+ ΚΑ2 

13.  Ένταξη σε γειτονικά σχολεία