Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κάτω από τον τίτλο "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση" θα βρείτε συνδέσμους με ποικίλες κατηγορίες από εκπαιδευτικό, θεραπευτικό και ψυχαγωγικό υλικο για να απασχολήσετε με δημιουργικό τρόπο τα παιδιά σας  στο σπίτι.  Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν υλικό για να μιλήσουμε στα παιδιά σας για τον κορωνοϊό, παραμύθια και ιστορίες, διαδικτυακά παιγνίδια για τα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών, δραστηριότητες που εισηγούνται οι θεραπευτές του σχολείου μας καθώς και πολλά  άλλα.  Θα προσπαθούμε να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε το υλικό μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όπου αναγράφεται η λέξη ΝΕΟ, υπάρχει καινούριο υλικό).  Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: