Διεύθυνση:
Δρόμος Αθαλάσσας-Γερίου
Τ.Θ. 24738

Γέρι, Λευκωσία
1303
Κύπρος
Τηλέφωνο:
+ 357 22481081
Φαξ:
+ 357 22571314
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)