Χρήσιμοι Συνδέσμοι

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: http://www.moec.gov.cy/

Κλιμάκιο Πληροφορικής:http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού–Ειδική Εκπαίδευση: http://www.moec.gov.cy/eidiki/index.html

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου:http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας:http://www.eey.gov.cy/

Ίδρυμα Διά βίου Μάθησης: http://www.llp.org.cy/

European Agency for Development in Special Needs Education: http://www.european-agency.org/