Ψυχολογική Υπηρεσία

Στο Ειδικό Σχολείο «Ευαγγελισμός» η Ψυχολογική Υπηρεσία που παρέχεται μέσα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, εστιάζεται γύρω από τους πιο κάτω άξονες:

1) Ψυχολογική Παρέμβαση

Σκοπός:
 • Η διαχείριση των θεμάτων σε σχέση με τη δύσκολη συμπεριφορά μαθητών/τριών (πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς)
 • Η ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους για όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσωπική και κοινωνική επάρκεια
 • Η αναβάθμιση των διαπροσωπικών σχέσεων και η προώθηση της καλύτερης ποιότητας ζωής, στα πλαίσια του περιβάλλοντός τους
 • Η προώθηση της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο

Διαδικασίες:

Α) Στη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών περιλαμβάνονται:

 • Σε επίπεδο σχολείου
  • Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης (πολιτική σχολείου για θέματα συμπεριφοράς)
 • Σε επίπεδο μαθητή/τριας
  • Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης (ατομικό σχέδιο στήριξης και παρέμβασης)

Β) Στην επεξεργασία των άλλων στόχων περιλαμβάνονται ατομικές ή/και ομαδικές συνομιλίες με τους μαθητές/τριες σε πλαίσια τάξης/ομάδας, όποτε είναι δυνατό. Έμφαση δίνεται σε θέματα ταυτότητας, επικοινωνίας, συναισθηματικής σταθερότητας και κοινωνικοποίησης.

2. Συνεργασία/Συντονισμός με το προσωπικό

 

Σκοπός:
 • Σφαιρική και συντονισμένη προσέγγιση των μαθητών/τριών. Ο ψυχολόγος αποτελεί βασικό μέλος της διεπιστημονικής  ομάδας, η οποία καλείται να αξιολογήσει, να προγραμματίσει  και να παρέμβει σε όλα τα στάδια του προγράμματος του κάθε μαθητή/τριας. Στοχεύεται  σφαιρική και συντονισμένη προσέγγιση των μαθητών/τριών, κυρίως σε θέματα ταυτότητας, επικοινωνίας και διαχείρισης της μάθησης και της συμπεριφοράς.
 • Αλληλοενημέρωση και στήριξη σε θέματα που αφορούν στους μαθητές και πιο γενικά στην επαγγελματική πρακτική.
Διαδικασίες:
 • Λειτουργία πολυθεματικών συναντήσεων στο σχολείο
 • Στήριξη (ατομικές, ομαδικές συναντήσεις)
 • Δημιουργία πλαισίων αναστοχασμού για την επαγγελματική πρακτική, επιμόρφωση προσωπικού
 • Προγράμματα (Προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας)

3. Συνεργασία με τους γονείς/οικογένεια

Σκοπός:

Στη συνεργασία με την οικογένεια είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία σε πλαίσια διαλόγου, μέσα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και εμπιστευτικότητας. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η προσφορά συμβουλευτικής, στήριξης, ενδυνάμωσης και καθοδήγησης σε θέματα που μπορεί να αφορούν στο παιδί και σε όλη την οικογένεια. Επίσης, είναι σημαντικός ο συντονισμός για την επεξεργασία και εφαρμογή των προγραμμάτων του σχολείου.

 

Διαδικασίες:
 • Ατομικές συναντήσεις
 • Ομαδικές συναντήσεις
 • Εργαστήρια γονέων

 

4. Συνεργασία με Υπηρεσίες

Σκοπός :
 • Ενημέρωση για τα προγράμματα του Ειδικού Σχολείου «Ευαγγελισμός»
 • Συντονισμός για την εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια σφαιρικής αντιμετώπισης της ανάπτυξης των μαθητών/τριών του σχολείου

 

Διαδικασίες:
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής, Τμήμα Ενηλίκων, Ιδιώτες)
 • Συνεργασία με την Παιδονευρολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου
 • Συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας
 • Υπηρεσίες Ενηλίκων - Ατόμων με Αναπηρίες
 • Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άλλες Υπηρεσίες

5. Αξιολόγηση

Σημειώνεται ότι για θέματα αξιολόγησης που σχετίζονται με την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παρέχεται ψυχολογική υπηρεσία από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.