Μουσικό Συγκρότημα

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό σύνολο και προσφέρουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

Το πρόγραμμα της μουσικής/καλλιτεχνικής ομάδας εφαρμόζεται για 4η σχολική χρονιά με επιτυχία, όπου μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις, εμπλέκει τα μέλη της σε μουσικές και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με σκοπό την προετοιμασία θεματικών ενοτήτων, την παραγωγή τραγουδιών και άλλων καλλιτεχνικών έργων και την παρουσίαση αυτών σε διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου μας.

Οι τακτικές συναντήσεις συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες για κτίσιμο οικειότητας, αποδοχής και ομαδικότητας μεταξύ των μελών. Οι μαθητές καλούνται να τραγουδήσουν ή/και να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν από τα διαθέσιμα μουσικά όργανα, όσο πιο αυτόνομα γίνεται, για την προετοιμασία της κάθε δραστηριότητας/παρουσίασης. Οι συμμετέχοντες συμβάλλουν στο κτίσιμο των εκάστοτε καλιτεχνικών έργων/projects, μέσα από συζήτηση διάφορων ιδεών.

Συχνά καλούμε ή δεχόμαστε προσκλήσεις για συνεργασίες από άλλα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης για παραγωγή κοινού έργου. Τέτοιες συνεργασίες πραγματοποιούνται εντός ή και εκτός του τακτικού εβδομαδιαίου πλαισίου.

Στόχος Προγράμματος /Αναμενόμενο όφελος:

Σε σχέση με το όραμα του σχολείου, κύριοι στόχοι είναι:

1) Η καλλιέργεια μουσικής/καλλιτεχνικής κουλτούρας μέσα στο σχολείο, που συμβάλει στη μαθησιακή, συναισθηματική και κοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών, στην ανάπτυξη πιο υγιούς ταυτότητας/αυτοεικόνας. Στοχεύει σε μια μακροπρόθεσμη δημιουργική διαδικασία μέσα στην οποία τα ίδια τα παιδιά εμπλέκονται και συμβάλλουν.  Προϋποθέτει ένα κλίμα διάθεσης κοινωνικότητας, ομαδικότητας, σεβασμού, αλληλοκατανόησης, συνεργασίας, οργάνωσης, ενθουσιασμού, εργατικότητας, συντονισμού και παραγωγικότητας. Τα παιδιά επωφελούνται από τη δυναμική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων. Η πολυθεματική συνεργασία φέρνει καινούριες εμπειρίες προσαρμοσμένες μαθησιακά, συναισθηματικά και κινητικά στις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε παιδιού.

2) Η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο. Αξιοποιούνται διάφορες εποχιακές θεματικές (π.χ. Χριστούγεννα, τελική γιορτή), όπως επίσης σχολικοί διαγωνισμοί και projects από εγκυκλίους του ΥΠΠΑΝ, που αξιολογούνται και επιλέγονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Βραχυπρόθεσμα, δημιουργούνται κανάλια μέσα από τα οποία ευνοούνται δημιουργικές συνεργασίες κυρίως με γειτονικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης αλλά και με προδημοτική και με τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Το όφελος είναι αμφίδρομο, αφού τα παιδιά μας αποκτούν πλούσια βιώματα από δημιουργικές συνεργασίες με άτομα από διαφορετικά πλαίσια, και ταυτόχρονα τα παιδιά εκτός σχολείου αποκτούν «εμπειρίες ζωής», όπως οι ίδιοι συχνά τις χαρακτηρίζουν, τις οποίες «πολύ πιθανόν να μην είχαν υπό άλλες συνθήκες». Οι μαθητές από τα άλλα σχολεία αντικρύζουν τους μαθητές του σχολείου μας ως κοινωνικούς, δημιουργικούς, χαρούμενους και εργατικούς μουσικούς/καλλιτέχνες με αυτοπεποίθηση και διάθεση να εμπλακούν ενεργά και να συνεισφέρουν στο σύνολο. Συνεπώς, όλοι επωφελούνται από το αισθητικά ποιοτικό κοινό έργο.  Επίσης, μια επιτυχημένη δημιουργική ομαδική εργασία και αποτέλεσμα, επιφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες εξοικείωση, αποδοχή και την αίσθηση του ανήκειν σε ένα ποικιλόμορφο κοινωνικό συνόλο. Αυτού του είδους εμπειρίες καταπολεμούν την κοινωνική άγνοια και προκατάληψη.  Οι συνθήκες που δημιουργούνται μέσα από αυτές τις συνεργασίες, προετοιμάζουν μακροπρόθεσμα το έδαφος για καλύτερες προϋποθέσεις για κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες.