Κοινωνικές Επισκέψεις

Περιγραφή Προγράμματος

Η λειτουργία του προγράμματος Κοινωνικών Επισκέψεων, συνδέεται με όλες τις πτυχές του οράματος του σχολείου, σε σχέση με την ασφάλεια / υγεία, ποιότητα ζωής, ευημερία, μάθηση, αυτονόμηση και κοινωνική ένταξη των παιδιών.

Αποτελεί κοινωνική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής και της πλήρους αποδοχής της διαφορετικότητας σ΄ ένα ενιαίο σχολικό πλαίσιο (π.χ. ένταξη σε σχολεία της περιοχής) ή ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (όπως πάρκα, Mall, Jumbo, Υπεραγορές κ.ά.).

Πρόκειται για δραστηριότητα όπου μικρές ομάδες μαθητών του σχολείου μας επισκέπτονται ένα πλαίσιο, που κάθε φορά ορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες της συγκεκριμένης ομάδας ή εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομάδα (π.χ. τμήμα δημοτικού σχολείου) και συμμετέχουν στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου μαθήματος (π.χ. Τέχνης, Μουσικής) του αναλυτικού προγράμματος του Γενικού Σχολείου ή Ομίλου (π.χ. Όμιλος Εθελοντισμού). Η κάθε περίπτωση κοινωνικής επίσκεψης επιλέγεται από τον Ειδικό Εκπαιδευτικό της τάξης και σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση και την πολυθεματική ομάδα του ανάλογου τμήματος του σχολείου, με βάση τις θεματικές ενότητες που τα παιδιά διδάσκονται στην τάξη και σύμφωνα με τις δυνατότητες της εκάστοτε ομάδας. Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των παιδιών. Για τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες, η εν λόγω δραστηριότητα γίνεται με ανάλογη στήριξη από βοηθητικό προσωπικό και σε προσβάσιμα μέρη που ευνοούν τη μετακίνησή τους (π.χ. ράμπες για τα τροχοκαθίσματα).   

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψη των παιδιών στον χώρο, τους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν με άτομα που βρίσκονται στον χώρο εκείνο, να επιλέξουν αντικείμενα που τους αρέσουν και να κάνουν συναλλαγές αν θέλουν (σε υπεραγορές και καταστήματα), να παραγγείλουν φαγητό από καντίνα / εστιατόριο του εκάστοτε χώρου αν υπάρχει και να παίξουν σε παιχνίδια της αρεσκείας τους (π.χ. σε παιδικές χαρές στο πάρκο).

Στόχοι Προγράμματος 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • στη γενίκευση των δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτούν στα πλαίσια της τάξης για την προετοιμασία τους σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια
  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης και προετοιμασίας τους για την ενήλικη ζωή (π.χ. αγορά προϊόντων που επιλέγουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, χρηματικές συναλλαγές, αναμονή στη σειρά για να εξυπηρετηθούν κ.ά.)
  • στην κοινωνικοποίηση των παιδιών
  • στην ψυχαγωγία και διασκέδασή τους
  • στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.