Ενταξιακά Προγράμματα

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ένταξης εφαρμόζεται στο πλαίσιο των στόχων του σχολείου μας, για προσφορά ευκαιριών για κοινωνική ένταξη και πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινότητας. Συνδέεται με όλες τις πτυχές του οράματος του σχολείου σε σχέση με την ασφάλεια/υγεία, ποιότητα ζωής, ευημερία, μάθηση, αυτονόμηση και κοινωνική ένταξη. Αποτελεί μια δραστηριότητα μάθησης και εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εμπλουτισμού και επέκτασης του γενικού προγράμματος με προγράμματα σύνδεσης με τη γενική εκπαίδευση.

 • Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γίνονται επαφές με τις Διευθύνσεις Σχολικών Μονάδων που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του σχολείου μας και αφού διασφαλιστεί η θετική ανταπόκρισή τους αποστέλλεται επιστολή στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε. όπου ενημερώνεται και ζητείται η έγκριση συμμετοχής στο πιο πάνω πρόγραμμα.
 • Αφού καταρτιστεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Σχολικών Μονάδων που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα της Ένταξης (συνήθως Ένα Νηπιαγωγείο και Δύο Δημοτικά Σχολεία), συναποφασίζονται τα μαθήματα (Ελεύθερες Δραστηριότητες, Τέχνη, Μουσική, Γυμναστική) και τα τμήματα στα οποία θα γίνεται η ένταξη. Γίνεται προσπάθεια ώστε τα παιδιά να εντάσσονται στο ίδιο τμήμα που εντάσσονταν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, για να συνεχίζονται οι σχέσεις των παιδιών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ένταξης.
 • Σε συνεννόηση με τον Εκπαιδευτικό του Τμήματος, καθορίζονται γενικοί και ειδικοί στόχοι που εξυπηρετούν όλους τους μαθητές και σχεδιάζονται μαθήματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και οι μαθητές του σχολείου μας. 
Στόχοι Προγράμματος: 
 • Ανάμειξη και σύνδεση των μαθητών μας με συνομήλικα παιδιά στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μας
 • Συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής
 • Ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν και είναι μέλη μιας ευρύτερης ομάδας, όπου έχουν αξία οι επιλογές και η ανάμειξη του κάθε παιδιού ξεχωριστά
 • Δραστηριοποίησή τους σε πλαίσιο με συνομήλικα παιδιά, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πρότυπα γι΄ αυτά
 • Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Ενδυνάμωση της αυτοεικόνας τους
 • Ενίσχυση του αισθήματος της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας
 • Ανάπτυξη συνεργατικότητας και ομαδικής εργασίας
 • Ενεργός εμπλοκή και συνεισφορά στο σύνολο
 • Ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν σε ένα ποικιλόμορφο κοινωνικό σύνολο
 • Ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης των παιδιών
 • Αποδοχή της διαφορετικότητας και σεβασμός στην αναπηρία και ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

105285441 1143059902759519 3192092093400544 n 105326889 4043839449021838 1416409051497450797 n 105412434 2726623310907925 6156235329952999942 n
     
105533798 636375997234055 2608109053727519474 n 105541143 193883845323190 5683177296549127110 n 105543634 263488181550743 6914856283480511556 n