Προγράμματα Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι μαθητές μας συμμετέχουν στα ακόλουθα: 

1.  Εργασιακή Εμπειρία σε Υπεραγορά

2.  Κηπουρική

3.  Παρασκευή αρωματικών κεριών και σαπουνιών 

4.  Πλύσιμο αυτοκινήτων

5.  Ψώνια σε υπεραγορά

6.  Εργαστήρια του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου

7.  Ανακύκλωση