Χρήσιμοι Σύνδεσμοι με Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ θα βρείτε διάφορους χρήσιμους συνδέσμους για να αναζητήσετε οι ίδιοι εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την αναπτυξιακή ηλικία των παιδιών σας:

Ιστοσελίδα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ: http://prod.schools.ac.cy/index.php/el/

Ιστοσελίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ: http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html 


Ενδεικτικό υλικό από την ιστοσελίδα για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του ΥΠΠΑΝ:
http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/elearning/endeiktiko-yliko