Αισθητηριακά Παιγνίδια

Ιδέες για παιγνίδια που συνάδουν με την πολυαισθητηριακή προσέγγιση:

ΝΕΟ: Παιγνίδια με νερό (Πατήστε εδώ)

Αισθητηριακό παιχνίδι - Φτιάχνω ένα μικρό κήπο: https://www.pinterest.com/pin/180144053822350926/

Αισθητηριακό παιγνίδι με κόρν φλαόυερ: https://gr.pinterest.com/pin/292452569533142518/  

Αισθητηριακό Πασχαλινό Καλάθι:  https://gr.pinterest.com/pin/292452569534163613/    

Ανοιξιάτικο αισθητηριακό σακουλάκι: https://www.pinterest.com/pin/254946028892937885/ 

Παγωμένα αυγά δεινοσαύρων: https://theimaginationtree.com/frozen-dinosaur-eggs-sensory-play/

Αισθητηριακό παιγνίδι με μαλλί: https://www.hellowonderful.co/post/baby-wipe-container-yarn-sensory-fine-motor-skills-activity/