Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

Και στο σπίτι μπορείτε να γυμναστείτε με απλά παιγνίδια αλλά και με προσαρμοσμένες ασκήσεις!

ΝΕΟ: Ο Άη Βασίλης και το μάθημα της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής 

ΝΕΟ: Κατασκευή Πωματοσάκουλου από ανακυκλώσιμα υλικά (για παιδιά με Προβλήματα Όρασης και όχι μόνο)

ΝΕΟ: Δρομικό παιχνίδι από ανακυκλώσιμα υλικά (για παιδιά με Προβλήματα Όρασης και όχι μόνον)  

Παιγνίδι ρίψης αντικειμένου σε στόχου από ανακυκλώσιμα υλικά 

Τροποποιημένα παραδοσιακά και ψυχαγωγικά παιγνίδια

Aνάπτυξη λεπτής κινητικότητας, με προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά  

Βίντεο με ασκήσεις για άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή:
     Α) Ασκήσεις ενδυνάμωσης κοιλιακών και ραχιαίων και άσκηση αερόβιας αντοχής (δείτε το εδώ)
     Β) Αερόβια αντοχή, ρυθμός, δυναμική ισορροπία,απλός χρόνος αντίδρασης (δείτε το εδώ)